Op dit vlak moeten wij ons afwijzig houden, binnenkort hopen wij meer informatie te kunnen vergaren betreft voedingssupplementen.

Het dodelijke gevaar van kunstmatige vitaminepillen

Vitaminepillen kunnen averechts werken bij kanker, zo blijkt uit talloze wetenschappelijke onderzoeken. In vitaminepillen zitten kunstmatig gefabriceerde vitaminen. De grote boosdoeners zijn vitamine E, A en beta-caroteen. Vitamine C en het mineraal seleen kunnen ook nadelige gevolgen hebben maar daarvoor is meer onderzoek nodig. Het lijkt er sterk op dat ascorbinezuur (vitamine C) huidkanker en andere kankers veroorzaakt. Er is een groot verschil tussen de werking van synthetische vitaminen en in voedsel aanwezige vitaminen.

Vermijd producten met vitamine A, C en E

Mensen blijken door inname van deze vitaminepillen E, A of beta-caroteen sneller kankertumoren te ontwikkelen. Wetenschappers durven nog niet te concluderen dat vitaminepillen kankerverwekkend zijn maar het heeft er wel alle schijn van. Wanneer legio onderzoeken uitwijzen dat sommige vitaminepillen kanker veroorzaken is het een vreemde zaak dat deze stoffen überhaupt op de markt toegelaten worden. In tegenstelling tot kunstmatige vitaminepillen hebben verse producten zoals groente en fruit wel een kankerbestrijdende werking.

Neem geen multivitaminen

Een wetenschappelijk onderzoek in de VS heeft uitgewezen dat het nemen van multivitaminen ervoor zorgt dat het risico op borstkanker met 20% vergroot wordt. In een multivitaminepil zitten alle vitaminen, dus ook degenen waarvan al bewezen is dat ze kanker veroorzaken. Wat wetenschappers betreft zitten alle vitaminen waarvan nog niet is bewezen dat ze kanker veroorzaken in de verdachtenbank.

Slik geen vitamine C tabletten

Zelfs van vitamine C is al enkele malen aangetoond dat het een kankerverwekkende stof is. Zo heeft de universiteit van Pennsylvania recent bewezen dat kunstmatige vitamine C als catalysator werkt om een toxine aan te maken dat het menselijk DNA vernietigt. Vernietiging van DNA is de eerste stap naar kanker. In de jaren 80 is meerdere malen bewezen dat vitamine C-pillen voor DNA-schade zorgen maar deze conclusies zijn destijds weggewuifd als zijnde te voorbarig. Recent onderzoek bevestigt de conclusies uit de oude onderzoeken. De fabrikanten van vitamine C pillen verdienen zoveel geld dat ze makkelijk enkele tientallen miljoenen aan onderzoeken kunnen spenderen waaruit blijkt dat vitamine C ongevaarlijk is. Dergelijke praktijken gebeuren aan de lopende band. In feite is alleen onafhankelijk onderzoek, wat niet is gefinancierd door de industrie, betrouwbaar.

Extra toegevoegde kunstmatige vitaminen in voeding

Jarenlang zijn we door fabrikanten ‘verwend’ omdat men extra vitaminen door het eten doet. Het is bijna niet meer mogelijk om voeding of drank zonder toegevoegde synthetische vitamine-achtige stoffen. Vooral vitamine A, C en E zit vaak door vruchtensappen. Kunstmatige vitamine C, ook ascorbinezuur geheten, wordt soms door een product gedaan als houdbaarheidsmiddel. Er staat dan geen vitamine C op het etiket. Alle producten met kunstmatige vitamine E307(vitamine E) E300 (vitamine C) of de namen ascorbinezuur (vit C) en Alfa-tocoferol (vit E) zouden op de plank moeten blijven liggen.

Alleen kunstmatige vitaminen zijn gevaarlijk

Vitaminepillen met een verhoogd risico op kanker betreffen zonder uitzondering kunstmatige vitaminen die zoals uit het diverse onderzoeken blijkt het risico op kanker verhogen. De denkfout die veel wetenschappers maken is dat vitaminen kunstmatig geproduceerd kunnen worden. Men kan kunstmatig een stofje fabriceren dat dezelfde chemische component heeft als een deel van de natuurlijke vitamine C. Tot op een bepaalde hoogte gedraagt het zich als vitamine C. Vervolgens wordt gelijk geconcludeerd dat het vitamine C is. Maar daar is helemaal geen sprake van.v

Kunstmatige vitaminepil stopt inname natuurlijke vitaminepil

Vitamine C uit fruit zoals sinaasappel, mango en appel werkt samen met allerlei mineralen, aminozuren en fytonutriënten. Kunstmatige vitamine C doet dat niet. Er komt door de vitaminepil een overdaad van een stofje binnen dat vervolgens niet genoeg chemische metgezellen kan vinden om voor het lichaam belangrijke taken uit te voeren. Maar het lichaam reageert wel alsof er vitamine C in het lichaam zit. Daarom wordt de opname van natuurlijke vitamine C stop gezet.

De psychologie achter de gezonde vitamine

Een andere denkfout is van puur psychologische aard. We zijn allen groot gebracht met het idee dat vitaminen gezond zijn. De gezonde uitstraling van dit woord zorgt ervoor dat vitaminen pillen goed verkopen. De fabrikanten zullen uit eigen belang en verantwoordelijkheid naar de aandeelhouder toe nooit ontkennen en eerder bevestigen dat hun pil supergezond is. Omdat er een grote geldstroom achter de vitaminepil zit wordt het gezonde imago van de vitaminepil in stand gehouden. Geheel onterecht, zo blijkt uit tal van wetenschappelijke onderzoeken waarin in totaal miljoenen mensen aan zijn onderworpen. Vitaminen uit groente, fruit, noten, zaden en graan zijn wél gezond.

3 Redenen waarom kunstmatige vitaminen ongezond zijn

De vitaminepil met vitamine A of E is altijd ongezond, ook voor mensen die geen kanker hebben. Iedereen heeft namelijk kankercellen in zijn of haar lichaam. Deze cellen worden door een gezond immuunsysteem bestreden. Als echter het immuunsysteem verzwakt is kan het kankergezwel tot volle wasdom komen. En het immuunsysteem wordt mede verzwakt door de vitaminepil.

Dat heeft drie redenen.
De eerste reden is dat het lichaam geen of minder natuurlijke vitaminen opneemt als er tegelijkertijd een vitaminepil wordt geslikt.

De tweede reden is vitaminepillen geen echte vitamines zijn maar een stofje dat tot op bepaalde hoogte dezelfde kenmerken als natuurlijke vitaminen vertoont.

De derde reden is dat vitaminen in hun natuurlijke vorm worden ondersteund in hun werking door aminozuren, fytonutriënten en mineralen. Kunstmatige vitaminepillen zijn als het ware een soort chemische eilandjes die hun mede- componenten niet kunnen vinden.

Mag een kankerpatiënt dan helemaal geen supplementen nemen?

Nee, voedingssupplementen kunnen nuttig zijn maar vitaminepillen zijn niet nodig. Er zijn pillen met het aminozuur lysine wat goed helpt tegen kanker. Er is een pil met kurkuma-extract. Er is melatonine. Er is resveratrol. Dat zijn de pillen die hoogstwaarschijnlijk wel goed helpen. Voorlopig moet je hoogstwaarschijnlijk eraan toevoegen want helaas staat het onderzoek naar kanker nog in de kinderschoenen ook al vindt het al ruim 50 jaar intensief plaats.

Artsen weten vrijwel niets van kanker

Je kunt gerust stellen dat de onderzoeken naar het ontstaan van kanker door kankerinstituten worden genegeerd. Bij artsen die werken voor een kankerinstituut bepaalt desinformatie de werkwijze. Veel artsen weten vrijwel niets over het ontstaan van kanker, en doen alleen aan symptoombestrijding met chemotherapie en bestraling, methoden die zelf kankerverwekkend zijn. Daarnaast is kanker een gecompliceerde ziekte met vele oorzaken. Het feit dat de ziekte er tientallen jaren over doet om zich te ontwikkelen is debet aan de moeizame manier van kennis vergaren op dit gebied. Een andere reden dat artsen zo weinig weten van kanker is omdat de medische industrie wat elke ziekte betreft is gefocust op de symptomen, op het repareren. Het genezen zou eigenlijk moeten behelzen: onderzoek doen naar de oorzaak, maar dat gebeurt maar mondjesmaat. We moeten ook niet vergeten dat kanker voor de farmaceutische industrie een miljarden business is. Er dient serieus rekening te worden gehouden met het feit dat duistere krachten de mensheid in de greep van kanker willen blijven houden om materiële doeleinden te kunnen blijven vervullen.

Alle gegevens worden slechts ter informatie gegeven, zij vormen in geen geval medische informatie en wij van GreenEagle.nl kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Vragen? Neem gerust contact met ons op

National college of natural medicine
Rick Simpson Phoenix Tears
Cannabis en kanker
Wij hebben alle vertrouwen in onze producten en trachten deze producten zo goed mogelijk te beschrijven. Echter wij zijn geen artsen, daarom doet GreenEagle.nl geen claims over diagnose, behandeling, genezing of ziektepreventie. De informatie op deze website is niet geëvalueerd door medische deskundigen en kan niet worden opgevat als medisch advies.
Wil je anderen helpen ons te vinden? Deel dan onze website via e-mail, social media of plaats een link op je eigen website of blog.

Send this to friend