Vitamine D beschermt tegen kanker

Dat vitamine D belangrijk is om osteoporose (botontkalking) te voorkomen, is ook bij de overheid doorgedrongen. Onlangs kwam de Gezondheidsraad dan ook met een advies voor extra vitamine D voor risicogroepen (zie kader). Met dit advies gaat de Gezondheidsraad echter voorbij aan de snel groeiende hoeveelheid bewijsmateriaal voor veel méér gunstige effecten van vitamine D. Zo blijkt uit onderzoek dat vitamine D een rol speelt bij het voorkomen van hart- en vaatziekten en bepaalde auto-immuunziekten, maar óók tegen een aantal vormen van kanker.

60% minder kans op kanker

De bewijzen voor de bescherming tegen kanker worden steeds harder en komen niet alleen uit bevolkingsonderzoeken (de zgn. epidemiologische onderzoeken) maar ook uit studies met celkweken, proefdieren en mensen. Zo bleken vrouwen die gedurende vier jaar 1.100 IE (Internationale Eenheden) vitamine D gebruikten 60% minder kans op kanker te hebben!

Hoeveel vitamine D heb ik nodig?

De Gezondheidsraad adviseert maximaal 20 microgram vitamine D per dag extra in te nemen, voor de meeste groepen zou minder volstaan. Dit staat gelijk aan 800 IE. Deze hoeveelheid geeft zeker een verhoging van de hoeveelheid vitamine D in het bloed, maar niet bijzonder veel en vermoedelijk in veel gevallen niet genoeg!

Het dubbele is waarschijnlijk beter!Maar het is hoe dan ook het verstandigst om eerst uw bloedspiegel te bepalen en de gewenste dosering daarop aan te passen. Uit onderzoek komt namelijk naar voren dat een bloedspiegel van 80 mmol/l nodig is voor een goede preventie van ziektes die samenhangen met vitamine D gebrek. Hoeveel éxtra vitamine D hiervoor nodig is, hangt dus af van hoeveel er al in het lichaam aanwezig is en dat kan sterk variëren, zowel per persoon als per jaargetijde.

Slikken of zonnen?

Vitamine D is in feite een hormoon: een stof die ons lichaam zelf kan maken. Dit gebeurt onder invloed van zonlicht en wel door de ultraviolette straling type B (UVB) in het zonlicht. De aanmaak is echter sterk afhankelijk van de kracht van het zonlicht. In onze streken is de zonkracht gedurende de winter te laag om vitamine D te kunnen aanmaken. Dat kan namelijk pas vanaf zonkracht 3. In de praktijk betekent dit dat we vanaf half oktober tot begin maart zelf nauwelijks vitamine D aanmaken.

Kiezen uit twee kwaden

Te veel en/of te lang zonnen is niet goed vanwege de kans op huidkanker. Maar te weinig zon is ook niet goed vanwege een vitamine D gebrek en daarmee de kans op andere vormen van kanker. Vitamine D tabletten is dan ook een ideale en gezondere oplossing om de tekortkoming op te lossen.

Vitamine D lijkt met name bescherming te bieden tegen:

dikke darmkanker

borstkanker

prostaatkanker

In welke voeding zit vitamine D?

Vitamine D komt alleen in dierlijke voeding voor, maar ook daarin maar heel weinig. Een uitzondering daarop is vette vis, daarin zit veel vitamine D (en veel omega-3 vetzuren, een andere belangrijke voedingsstof tegen kanker!). Vermoedelijk verklaart dit waarom Eskimo’s in veel opzichten zo gezond zijn, terwijl ze maar weinig groente eten en vrijwel nooit voldoende zonlicht krijgen. De hoeveelheden vitamine D in margarine zijn veel te gering om als goede aanvulling te kunnen dienen. Dat geldt overigens ook voor de hoeveelheden in multi vitamines.

Conclusie

Vitamine D is belangrijker voor ons dan tot nu toe werd aangenomen. De aanbevelingen van de Gezondheidsraad zijn erg behoudend. Volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten is een hogere vitamine D bloedspiegel gunstig: het kan o.a. het optreden van diverse kankersoorten duidelijk verminderen.

Goed gedoseerd zonnen en een aanvulling vitamine D ­gedurende de wintermaanden kan daarom een zinvolle bijdrage aan uw gezondheid opleveren. Als u twijfelt of uw vitamine D bloedspiegel voldoende hoog is, raadpleeg dan een arts die dit wil (laten) bepalen en u hierin kan adviseren. Dat kan uw huisarts zijn, maar u kunt zich ook wenden tot een arts die gespecialiseerd is in de orthomoleculaire geneeskunde.

Alle gegevens worden slechts ter informatie gegeven, zij vormen in geen geval medische informatie en wij van GreenEagle.nl kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Vragen? Neem gerust contact met ons op

National college of natural medicine
Rick Simpson Phoenix Tears
Cannabis en kanker
Wij hebben alle vertrouwen in onze producten en trachten deze producten zo goed mogelijk te beschrijven. Echter wij zijn geen artsen, daarom doet GreenEagle.nl geen claims over diagnose, behandeling, genezing of ziektepreventie. De informatie op deze website is niet geëvalueerd door medische deskundigen en kan niet worden opgevat als medisch advies.
Wil je anderen helpen ons te vinden? Deel dan onze website via e-mail, social media of plaats een link op je eigen website of blog.

Send this to friend